Home

Fotografováním se zabývám již řadu let jako zájmovou činností. Rád fotím svatby, akce, portréty, krajiny. Je pro mě mají bublinou ve které zapomenu na vše okolo, soustředím se pouze na výslednou fotografii.